Contextblindheid

Interessante Websites

Op de website van Participate vind je een korte video waarin Peter Vermeulen uitlegt wat contextblindheid is. Op diezelfde website staan eveneens een beknopte tekst en een PowerPoint voorstelling over contextblindheid. Deze PowerPoint vormt de basis van lezingen die Peter Vermeulen en zijn collega’s geven over contextblindheid.

In eindnoot 10 van het hoofdstuk over context in het brein staat een verwijzing naar de experimenten die Rupert Sheldrake op BBC televisie deed met vage, onduidelijke afbeeldingen. Meer informatie over de ‘context’ van die experimenten vind je op: www.context.org/ICLIB/IC12/Sheldrak.htm

In eindnoot 11 van het hoofdstuk over context in visuele waarneming wordt verwezen naar een artikel van Antionio Torralba over het herkennen van scènes in plaatjes met een lage resolutie (de zogenaamde ‘coarse representation’). Op de website van Torralba vind je heel wat artikels en illustraties over scèneherkenning: web.mit.edu/torralba/www/
Het specifieke artikel over scèneherkenning waarnaar verwezen wordt in eindnoot 11 (Torralba, 2009), vind je hier.

Op Youtube vind je een vrij technische lezing over de rol van context in objectherkenning: Tik “Objects in context” in als zoekterm of surf meteen naar www.youtube.com/watch?v=qvYo1Zb2GUw

Eindnoot 6 in het hoofdstuk over context in sociaal contact betreft het kortverhaal “Een bord met spaghetti” (1984) van Adriaan van Dis. Dat verhaal is een variant van een stadslegende die hoogstwaarschijnlijk ontstaan is in Groot Brittannië in het begin van de jaren zeventig.
Er zijn verschillende varianten van het verhaal:
(zie: www.verhalenbank.nl).
Een variant met soep vind je op de site over stadslegendes van Broodje Aap

In het hoofdstuk over context in sociaal contact wordt verwezen naar het onderscheid tussen een echte glimlach (de zogenaamde Duchenne glimlach) en een geveinsde glimlach. Wil je weten hoe goed je bent in het onderscheiden van een echte en een valse glimlach, dan kan je de test doen op de website van BBC.

Op de website van Participate staan enkele teksten en illustraties over de gevolgen van contextblindheid op empathie en inlevingsvermogen.

In het hoofdstuk over context en communicatie is er sprake van het McGurk-effect (zie ook eindnoot 10 van dat hoofdstuk).
Je kan dit McGurk effect ervaren op de volgende website: www.faculty.ucr.edu/~rosenblu/VSMcGurk.html
Maar ook op Youtube vind je talrijke filmpjes met het McGurk effect.

Dat zelfs gevisualiseerde communicatie niet altijd duidelijk is, wordt duidelijk op de website van de Canadese schrijver Darren Barefoot. Op zijn website verzamelt hij afbeeldingen van visualisaties die hij op een grappige, vaak autistisch letterlijke, manier interpreteert. Veel plezier op: www.darrenbarefoot.com/hall/main.php

 

 home

links

eindnoten

documenten

interactief